Instalacja anteny zewnętrznej GSM

Montaż anteny zewnętrznej zarówno w instalacjacyh repeaterów GSM jak i połączeniach pasywnych jest niewzykle ważnym elementem instalacji. Poprawna instalacja i ukierunkowanie anteny zewnętrznej będzie bezwzględnie wpływała na jakość i skuteczność działania urządzenia.

Przystępując do montażu anteny zewnętrznej należy zachować pewne środki ostrożności:

 • podczas wykonywania prac na wysokościach zalecane jest podjęcie wszelkich środków ostrożności (przymocowanie drabiny, obwiązanie się sznurem, itp),
 • montaż anteny i przyłącza do masztu należy wykonać będąc na ziemi,
 • taśma stalowa używana przy montażu anteny do komina za pomocą obejmy kominowej ma ostre krawędzie, dlatego zaleca się używanie rękawic ochronnych
 • drabina powinna posiadać wystarczającą długość, aby było możliwe bezpiecznie wejście na dach.
 • podczas wchodzenia na dach należy założyć specjalną uprząż lub przywiązać się wystarczająco długa i mocną liną,
 • drabina dachowa jest potrzebna, by bezpiecznie przemieszczać się po dachu, nie niszcząc przy tym dachówek
wysokosci1
uprząż do pracy na wysokościach
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
instalator w uprzęży

----------------------------------------------------------

Istnieją różne sposoby montażu anteny zewnętrznej, za pomocą:

----------------------------------------------------------
Montaż na ścianie szczytowej:

 • mocując antenę na ścianie szczytowej należy upewnić się, iż będzie możliwość skierowania jej w stronę nadajnika,
 • jeśli antena mocowana jest na uchywcie murowym należy natrasować miejsce nawiercania otworów montażowych,
 • jeśli antena mocowana jest na uchwytach masztu kielichowego należy zachować odstęp min. 40 cm (zależne od długości masztu) pomiędzy uchytami
 Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
Antena na uchwycie L-50
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
zdjęcie zainstalowanego uchwytu murowego

--------------------------------------------------------------------------------------

Montaż za pomocą obejmy kominowej :

 • zalecany jeśli komin jest w wystarczająco dobrym stanie,
 • przed montażem należy zwymiarować komin, aby dobrać odpowiednią obejmę kominową (odpowiednia długość taśmy),
 • założyć obejmę zgodnie z instrukcją,
 • umieścić w uchwytach maszt, ew. łączyć je kielichowo.
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
sposób montażu obejmy
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
zainstalowana obejma kominowa

 ---------------------------------------------------------- 
Montaż anteny za pomocą masztu z naciągami:

 • określić miejsce montażu masztu, a także miejsca zaczepienia odciągów,
 • należy określić 3 punkty zaczepienia odciągów rozmieszczone pod kątem 120 stopni,
 • punkty zaczepienia muszą być mocne, bo będą przeciwstawiać się warunkom atmosferycznym,
 • wskazane jest aby wyznaczyć punkty zaczepienia na belkach konstrukcyjnych dachu lub na pokryciu dachowym,
 • po ew. przewierceniu dachówek uszczelnić powstałe otwory silikonem,
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
rozstawienie zaczepów odciągów
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
zdjęcie zamontowanego odciągu
 • montując maszt wpierw zamontować talerzyk oporowy (1),
 • następnie napiąć odciągi z linek metalowych (3),
 • śruby u podstawy masztu (4) i naciągowe należy dokręcić już po finalnym zainstalowaniu anteny
 Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
metoda instalacji masztu z odciągami
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
zainstalowany maszt z odciągami


----------------------------------------------------------
Podłączenie anteny do urządzenia wewnątrz budynku (repeater lub konektor antenowy):

 • należy dobrać odpowiedni rodzaj przewodu antenowego (w zależności od długości trasy kablowej oraz siły sygnału zewnętrznego), 
 •   Przewody antenowePrzewody antenowePrzewody antenowe 
 • przewód antenowy poprowadzić możliwie najkrótszą trasą starając się nie zaginać go (zachowanie max. promienia zgięcia),
 • przewód powinien być mocowany do ściany za pomocą uchwytów kablowych,
 • jeśli jest taka konieczność należy przewiercić ścianę (o ile pozwala na to jej konstrukcja),
 • wiercenie najlepiej zacząć od wewnątrz, tak aby lepiej kontrolować rozmieszczenie otworów i wybrać miejsce najmniej widoczne,
 • należy przełożyć przewód antenowy przez otwór,
 • wypełnić uszczelniaczem lub kitem silikonowym szpary pozostałe w otworach po przełożeniu kabla - wypełnić dokładnie i uformować zgrubienie wokół kabla.
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
instalacja anteny z kablem

Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM

zdjęcie zainstalowanej anteny

----------------------------------------------------------
Aby prawidłowo ukierunkować antenę zewnętrzną należy:

 • ukierunkować bezpośrednio na stację bazową jak pokazano na rysunku numer 1).
 • jeśli nie znane nam jest położenie stacji bazowej, należy obracać antenę (jak na rysunku numer 2).
 • po każdym przemieszczeniu anteny należy odczekać 20-30 sekund pomiędzy kolejnymi skokami, by umożliwić kalibrację sygnału wewnątrz budynku i dokonać sprawdzenia poziomu sygnału wewnątrz budynku, w którym działa urządzenie.
 • antenę należy obracać do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu sygnału wewnątrz budynku, a następnie dokręcić antenę.
Repeater GSM. Montaż anteny zewnętrznej GSM
 • można wspomagać się stosownymi urządzeniami pomiarowymi lub odpowiednim oprogramowaniem.

----------------------------------------------------------

Dodatkowe rady:

 • przed instalacją należy odpowiednio dobrać antenę zewnętrzą poprzez sprawdzenie poziomu sygnału oraz jego rodzaju (GSM/DCS/UMTS),
 • należy zadbać, aby na urządzeniach elektroniczncyh nie osadzała się wilgoć (uszczelnić dokłądnie otwory przez które przeprowadzony jest kabel),
 • aby uniknąć osłabienia sygnału należy łączyć elementy tylko jednym kablem zachowująć jego min długość (jeśli jest to możliwe, skrócić na wymiar) ,