TETRA. Opis systemu oraz wzmacniacze sygnału TETRA.

Trochę teorii

System TETRA jest obecnie uznawany za rozwiązaniew największym stopniu odpowiadające potrzebom służb bezpieczeństwa publicznego i ratowniczych.

TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

Standard ETSI jasno określa m.in. podstawowe elementy składające się na system TETRA:

 • radiotelefony:  przewoźne  i  noszone  oraz w wersji stacjonarnej,
 • stacje bazowe BS (Base Station), 
 • dyspozytorskie stacje robocze (konsole),
 • system  przełączania  i  zarządzania  infrastrukturą  SwMI  (Switching  and  Management Infrastructure), do którego dołączane są stacje bazowe,
 • urządzenia typu bramy (gate), umożliwiające połączenia z innymi sieciami telekomunikacyjnymi.

W  Europie  zostały uzgodnione odrębne dupleksowe zakresy częstotliwości na kanałach o szerokości 25 kHz:

 •  tzw.  pasmo  Emergency  380÷385  MHz / 390÷395 MHz, decyzja ERC (96)01 European Radiocommunications Committee,
 •  tzw.  pasmo  cywilne  410÷420  MHz / 420÷430 MHz (w Polsce odpowiednio od 412,6 MHz i 422,6 MHz).
 TETRA. Opis systemu oraz wzmacniacze sygnału TETRA.

Głównym powodem wykorzystywania tego systemu jest możliwość korzystania z narzędzia komunikacyjnego, zapewniającego koordynację funkcjonowania i niezakłóconą współpracę takich służb jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, a także innych służb bezpieczeństwa publicznego.

Najnowsze osiągnięcia systemu TETRA przynoszą poza możliwością komunikacji głosowej (także szyfrowanej), integrację usług z lokalizacją za pomocą systemu GPS, dostęp do baz danych (Internet, instytucjonalne intranety z prędkością do 28,8 kbps), przesyłanie komunikatów statutowych (odpowiednik SMS), czy ostatnio także implementację WAP.

Przeznaczenie systemu TETRA.

Specyfikacje  standardu  TETRA,  jego  funkcjonalności oraz wieloletni rozwój dedykowanych rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych spowodowały, że obecnie system TETRA jest uznawany  za  odpowiadający  w  największym  stopniu potrzebom  służb  bezpieczeństwa  publicznego i ratowniczych.
W ramach jednej sieci TETRA mogą być obsługiwane różne grupy użytkowników – odseparowane, ale z możliwością komunikacji w razie potrzeby. Każda z nich może mieć własnych administratorów,  niezależnych  od  innych,  własne struktury grupowe i zarządzać zarówno terminalami i ich użytkownikami, jak i usługami. 

Jedną z kluczowych właściwości tego systemu jest ogromna elastyczność w organizowaniu łączności radiowej w obszarze objętym zasięgiem sieci, a także poza tym obszarem lub na jego granicy. Nie jest uzasadnione ekonomicznie zapewnienie 100 proc. pokrycia obszaru zasięgiem sieci. Przy braku zasięgu lub na jego granicy możliwe jest zastosowanie  dostępnych  rozwiązań,  które  nie występują w innych sieciach radiokomunikacyjnych, zwłaszcza publicznych, np.:

 • użycie  stacji  retransmisyjnej  zainstalowanej w pojeździe lub stacjonarnie w celu zwiększenia zasięgu najbliższej stacji bazowej sieci i zapewnie-nia łączności w trybie trankingowym,  
 • użycie przewoźnej stacji bazowej jedno- lub dwukanałowej,  zapewniającej  odpowiednio  trzy lub  siedem  kanałów  komunikacyjnych  w  trybie trankingowym (TMO),
 • zastosowanie trybu  bezpośredniego  (DMO) dla radiotelefonów oraz opcjonalne zastosowanie stacji retransmisyjnej DMO (tryb DMO może być stosowany przy braku zasięgu sieci, ale i z innych powodów),
 • wykorzystanie radiotelefonu przewoźnego jako bramy TMO/DMO, np. kierujący akcją zachowuje tryb TMO niezbędny do komunikacji z dyspozytorem i innymi użytkownikami sieci, natomiast  w  trybie  DMO  utrzymuje  łączność z podległymi siłami na miejscu zdarzenia,
 • zastosowanie wzmacniaczy (repeaterów) TETRA 

Wzmacniacze TETRA

Repeatery TETRA są stosowane w sytuacjach, gdy sygnał radiowy jest zbyt słaby aby zapewnić nieprzerwaną komunikację TETRA wysokiej jakości. Repeater wzmacnia sygnał. Przez użytkownika radiotelefonu TETRA obserwowane jako poprawa zasięgu sieci.

Dla transmisji w kierunku w dół - od stacji bazowej TETRA do radiotelefonu  - repeater odbiera sygnał stacji bazowej znajdującej się w najbliższym otoczeniu, po czym wzmacnia go i retransmituje w obszar o słabym zasięgu radiowym. Analogicznie dla transmisji w kierunku przeciwnym, repeater pośredniczy w transmisji sygnału z radiotelefonu TETRA do stacji bazowej.

 Typowe lokalizacje w których stosuje się wewnętrzne Repeatery TETRA to:
 • budynki i pomieszczenia biurowe,
 • lotniska, hale, magazyny wielkopowierzchniowe,
 • szpitale i inne budynki użyteczności publicznej, podziemne garaże,
 • stacje metra, tunele komunikacyjne i drogowe, dworce,
 • centra zarządzania kryzysowego,
 • fabryki, rafinerie, zespoły budynków produkcyjnych, obiekty przemysłowe.
 Wewnątrzbudynkowe wzmacniacze (repeater TETRA) TETRA
 Zewnętrzne repeater TETRA  

Typowe lokalizacje w których stosuje się zewnętrzne Repeatery TETRA to:

 • obszary poza wysokimi budynkami,
 •  naturalne doliny,
 • kopalnie,
 • stacje metra,
 • tunele komunikacyjne i drogowe,
 • dworce.

Systemy wzmacniające zasięg (repeater) TETRA składaja się z:

 • anteny donorowej ("zbierającej" sygnał),
 • niskotłumiennych przewód telekomunikacyjnych,
 • urządzenia wzmacniającego (repeater TETRA),
 • anten "rozsiewczych",
 • elementów pasywnych (jak splittery, diplexery, couplery).

Urządzenia oferowane przez naszą firmę są dostępne w następujących wariantach:

 • zestawy jednozakresowe na częstotliwość TETRA dla celów jednolitej łączności kryzysowej: 380-385/390-395 MHz,
 • zestawy jednozakresowe na częstotliwość TETRA dla celów komercyjnych: 410-420/420-430 MHz,
 • zestawy dwuzakresowe na częstotliwości dla celów jednolitej łączności kryzysowej i komercyjnej: 380-385/390-395MHz & 410-420/420-430 MHz.
Wewnątrzbudynkowe wzmacniacze (repeater TETRA) TETRAWewnątrzbudynkowe wzmacniacze (repeater TETRA) TETRA
Zasadniczym elementem każdego zestawu jest dwukierunkowy wzmacniacz (repeater) sygnału .Repeater zwiększa siłę sygnału, jaką otrzymuje użytkownik powodując zniknięcie problemów z łącznością TETRA na wybranym obszarze.