Instalacje wzmacniaczy sygnału GSM w budynkach

Jeśli borykasz się z problemami z zasięgiem telefonii komórkowej w firmie, w domu, w hotelu, w restauracji czy w dowolnym innym budynku, a na zewnątrz bez problemu uzyskujesz połączenie, nasze wzmacniacze pomogą rozwiązać ten problem.

Kompletne zestawy wzmacniające sygnał GSM zawierają:

 • antenę zewnętrzną (z reguły jest to antena kierunkowa, panelowa),
 • przewód antenowy od anteny zewnętrznej (10m w zestawach STANDARD, 15m w zestawach PREMIUM),
 • repeater sygnału telefonii komórkowej,
 • antenę wewnętrzną (z reguły bezpośrednio wkręcaną w repeater).

Zasadniczym elementem jest dwukierunkowy wzmacniacz o mocy i częstotliwości dobranej odpowiednio do Twoich potrzeb. Dzięki niemu skutecznie i pewnie wzmocnisz sygnał nie zakłócając działania innych urządzeń. W połączeniu z wysokiej jakości antenami zewnętrznymi (typu YAGI czy PANEL), odpowiednio dobranymi antenami wewnętrznymi i nisko tłumiennymi przewodami uzyskujesz najwyższą jakość działania.

 Zasada działania repeatera GSM polega na:

 • 'zebraniu' sygnału z zewnątrz budynku za pomocą anteny zewnętrznej,
 • 'przeniesienie' sygnału do wewnątrz budynku (do repeatera) poprzez niskotłumienny przewód telekomunikacyjny,
 • wzmocnienie i stabilizowanie sygnału za pomocą repeatera,
 • 'dystrybucji' sygnału wewnątrz budynku za pomocą anteny (systemu anten) wewnętrznej.

Schemat przykładowo wykonanej instalacji przedstawia rysunek poniżej:

Instalacje wzmacniaczy sygnału GSM w budynkach
Schemat instalacji repeatera GSM

Aby dokonać prawidłowej instalacji należy:

 • zainstalować antenę zewnętrzną w możliwie najwyższym punkcie budynku (np. za pomocą uchwytu murowego lub masztu),
 • przeprowadzić przewód z zewnątrz budynku do wewnątrz ustalając miejsce montażu repeatera (najlepiej na środku obszaru wymagającego wzmocnienia sygnału),
 • podłączyć przewód prowadzony od anteny zewnętrznej do odpowiedniego wejścia wzmacniacza,
 • wzmacniacz zainstalować na ścianie, półce w dogodny dla nas sposób, antenę wewnętrzną wkręcić bezpośrednie do wzmacniacza,
 • antena wewnętrzna powinna być zainstalowana zgodnie z jej charaktersytyką.

Ważnym aspektem jest zachowanie odpowiedniej odległości (izolacji) pomiędzy anteną wewnętrzną a zewnętrzną, tak aby uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu repeatera spowodowanych sprzężeniem zwrotnym.
Każda instalacja powinna być zabezpieczona odgromnikiem w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia czy mienia klienta w wyniku wyładowań atmosferycznych.


UKIERUNKOWYWANIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ:

Instalacje wzmacniaczy sygnału GSM w budynkach
Schemat instalacji anteny zewnętrznej

Antenę zewnętrzną należy ukierunkować bezpośrednio na stację bazową jak pokazano na rysunku numer 1).

Jeśli nie znane nam jest położenie stacji bazowej, należy obracać antenę (jak na rysunku numer 2). Po każdym przemieszczeniu anteny należy odczekać 20-30 sekund pomiędzy kolejnymi "skokami", aby umożliwić kalibrację sygnału wewnątrz budynku i dokonać sprawdzenia jego poziomu. Pomiar należy wyknywać przy włączonym urządzeniu. Antenę należy obracać do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu sygnału wewnątrz budynku, a następnie dokręcić antenę stabilizując ją na maszcie.
 
Powyższe wskazówki pozwalają poznać zasadę montażu i instalacji repeaterów sygnału telefonii komórkowej. Umożliwią pełne wykorzystanie ich możliwości. Artykuł przedstawia ogólne zasady montażu repeaterów sygnału telefonii komórkowej. Mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, w których montażu będzie można dokonać zupełnie inaczej. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia do instalacji.