Instalacje wieloantenowe wzmacniaczy GSM

Instalacje GSM związane są ze stosowaniem różnych anteny wewnętrznych. W standardowych instalacjach wykorzystywana jest jedna antena zewnętrzna i jedna wewnętrzna, co znacznie uproszcza sprawę i nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów.
Niejednokrotnie jednak okazuje się, iż jedna antena wewnętrzna nie wystarcza. Sygnał po podłączeniu urządzenia jest tłumiony przez ściany budynku (ściany nośne, zbrojone) czy sufit (zbrojenia w suficie), lub po prostu powierzchnia jest zbyt duża, by funkcjonalność urządzenia na jednej antenie wewnętrznej była wystarczająca. Te często spotykane przypadki można rozwiązać stosując dodatkowe anteny wewnętrzne. Odpowiednie ich rozmieszczenie jest często sprawą kluczową, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność całego systemu.
Instalacja dodatkowych anten wewnętrznych wymaga jednak zastosowania dodatkowych elementów - rozgałęźników sygnału.
Przy instalacji dodatkowych anten należy dokładnie wziąć pod uwagę strukturę budynku, moc sygnału oraz właściwości anten aby ich ilość dobrać optymalnie.  Charakterystyka poszczególnych anten znajduje się na naszej stronie internetowej. Zastosowanie dodatkowych anten wewnętrznych skutecznie zwiększa powierzchnię pokrycia danego repeatera.

Instalując system wieloantenowy musimy stosować pewne zasady.

Instalacje wieloantenowe wzmacniaczy GSM

  • należy połączyć rozgałęźnik z repeaterem za pomocą konektora, dłuższego przewodu lub tzw. złącza podwójnego Nm-Nm,
  • dla większej ilości anten można łączyć ze sobą rozgałęźniki zachwoując zasadę proporcjonalnego rozłożenia sygnału (tzn. każda odnoga rozgałęźnika powinna być równomiernie obciążona), 
  • należy w miarę możliwości zachować równomierne odległości pomiędzy antenami wewnętrznymi (aby zachować równomierne obciążenie),
  • dla optymalizacji działania układu korzystać z możliwie najmniejszej ilości okablowania stosując najlepsze złącza.
  • dobrać odpowiednio repeater GSM do ilości zastosowanych anten wewnętrznych, tak aby zrównoważyć ilości anten i moc repeatera.

Ważnym jest, aby dobierając anteny wewnętrzne zachować balans pomiędzy mocą sygnału a ilością anten. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zastosowanie zbyt dużej ilości anten wewnętrznych może nie przynieść spodziewanego efektu, ponieważ sygnał zostanie wytłumiony poprzez połączenia złącz, przewody oraz spadki mocy na poszczególnych rozgałęźnikach (moc rozkłada się równomiernie).

 Instalacje wieloantenowe wzmacniaczy GSM

schemat wieloantenowej instalacji z uwzględnieniem kliku rozgałęźników w dwupiętrowym domu

Jak widać na powyższym rysunku możliwe jest zastosowanie anten wewnętrznych różnego typu, w zależności od zapotrzebowania i struktury budynku. Możliwe jest także zastosowanie tzw. rozgałęźników nierównostratnych co pozwala na większą swobodę przy wykonywaniu instalacji GSM.

Szczególną uwagę przed dokonaniem instalacji wieloantenowej należy zwrócić przede wszystkim na:

  • dokładne wykonanie projektu, tak aby założyć możliwie jak najlepsze rozmieszczenie anten z uwzględnieniem strat na przewodzie i konieczności równomiernego rozłożenia sygnału,
  • umiejscowienie repeatera możliwie w centralnym punkcie całej instalacji (zmniejszenie długości zastosowanych przewodów łączących anteny z urządzeniem),
  • unikanie wyginania przewodów, stosowanie 'prostych' tras kablowych,
  • dobranie odpowiednich anten wewnętrznych w zależności od potrzeb i wymagań klienta,
  • dobór odpowiedniego repeatera, aby pokryć całą wymaganą przez klienta powierzchnie bez stosowania zbędnych anten wewnętrznych.

Projekt instalacji wieloantenowej powinien być poprzedzony pomiarami poziomu sygnału i wizją lokalną na wybranym obiekcie.