Pomiary sygnału GSM

Jedną z oferowanych przez nas usług jeest wykonywanie profesjonalnych pomiarów sygnału GSM w budynkach. Pomiary powinny być dokonywane przed i po każdej instalacji repeater'owej. Do pomiarów wykorzystywane są profesjonalne urządzenia pomiarowe (analizatory widma lub analizatory sieci).

Najczęściej wykonanywanie pomiarów sygnału GSM połączone jest z tzw. wizją lokalną, której celem są oględziny budynku pod kątem przyszłej instalacji.

 

Pomiary wykonywane przed ew. instalacją mają na celu:

  • określenie poziomu i kerunku nadawania sygnału stacji bazowej operatora (i co za tym idzie dobarnie miejsca instalacji anteny donorowej);
  • sprawdzenie częstotliwości sygnału dostępnego w miejscu ew. instalacji anteny zewnętrznej;
  • wyznacznie obszarów "problemowych", w których wsytępuje problem z brakiem zasięgu telefonii komórkowej;
  • przygotowanie protokołu pomiarowego dla klienta, które określi czy konieczne jest wykonywanie instalacji regnerującej sygnał GSM;

 

Pomiary wykonywane po instalacji repeater'owej mają na celu:

  • potwierdznie prawidłowego poziomu wzmocnienia realizowanego za pomocą repeater'a poprzez system anten wewnętrznych;
  • sprawdzenie poprawności wykonania instalacji okablowania;
  • sprawdzenie braku zakłóceń w paśmie UPLINK;
  • potiwerdzenie zgodności parametrów pracy z normami europejskimi;
  • przygotowanie protokołu niezbędnego do wykonania dokumentacji powykonawcze instalacji GSM.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Zdjęcia z instalacji:
Zdjęcia z instalacji GSM. Wzmacniacze GSM. Repeater GSM.

 

Zdjęcia z instalacji GSM. Wzmacniacze GSM. Repeater GSM.

 

Zdjęcia z instalacji GSM. Wzmacniacze GSM. Repeater GSM.

 

Zdjęcia z instalacji GSM. Wzmacniacze GSM. Repeater GSM.

 

Zdjęcia z instalacji GSM. Wzmacniacze GSM. Repeater GSM.