04.08.2015 - Nowe artykuły dotyczące zakłóceń w sieciach GSM

Prezentujemy dwa nowe artykuły w naszym dziale PORAD. Dotyczą one problemów z zakłóceniami wywołanymi przez niskiej jakości repeatery GSM oraz informacji w jaki sposób nasze urządzenia są na tego typu problemy odporne.
Dzięki zaprezentowanym artykułom uświadamiamy klienta jakie są potencjalne zagrożenia wynikające ze stosowania nieodpowiednich urządzeń w systemach GSM oraz o sposobach ich przeciwdziałaniu.

>>Różnice w repeaterach dostępnych na rynku<<

>>Zasady funkcjonowania systemów ALC oraz MGC<<


Zdjęcia:

Pico Repeater MKR35-UMTS 3G. Wzmacniacz zasięgu 3G. Pico Repeater MKR35-UMTS 3G. Wzmacniacz zasięgu 3G. Pico Repeater MKR35-UMTS 3G. Wzmacniacz zasięgu 3G. Pico Repeater MKR35-UMTS 3G. Wzmacniacz zasięgu 3G.