07.11.2012 - MKR-TPE darczyńcą Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Żywcu

Firma MKR-TPE udzieliła pomocy Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Żywcu. Za przekazaną pomoc otrzymaliśmy dyplom i wdzięczoność podopiecznych i opiekunów ośrodka. Zawsze chętnie pomagamy potrzebującym i polecamy się na przyszłość.


Zdjęcia:

Dyplom z rodzinnego Domu dziecka w Żyw   Dyplom z rodzinnego Domu dziecka w Żyw   Dyplom z rodzinnego Domu dziecka w Żywcu