20.01.2011 - Przywrócenie Łączności na Norweskich Fiordach

Jedna z bardziej ekstremalnych instalacji jakie przeprowadziła firma MKR. Instalacja jest zaliczana do jednych z mniejszych projektów, lecz mimo to postanowiliśmy o tym fakcie napisać parę słów.
Projekt zakładał wzmocnienie sygnału GSM w pomieszczeniach polarnej stacji badawczej znajdującej się na norweskich fiordach. Ekstremalne warunki pogodowe bardzo utrudniały instalację, lecz mimo wszystko przebiegała ona bez większych zakłóceń. Wcześniej przygotowany projekt okazał się zgodny z zastanymi warunkami technicznymi, instalacja wymagała zastosowania specjalnego kabla odpornego na niskie temperatury, a także złącz o odpowiedniej wytrzymałości na trudne warunki atmosferyczne. Całość instalacji została zatwierdzona przez lokalnego operatora sieci telefonii komórkowej obsługującego ten obszar. Transport ekipy instalacyjnej oraz sprzętu odbył się za pomocą helikoptera transportowego.

Zdjęcia:

Instalacja GSM na fiordach norweskich Instalacja GSM na fiordach norweskich Instalacja GSM na fiordach norweskich Instalacja GSM na fiordach norweskich