17.11.2010 - Nasze repatery ponownie triumfują w Kamerunie

Drugi projekt i wykonanie instalacji w Kamerunie.
Projekt instalacji w Kamerunie zakładał instalację repatera w bardzo oddalonejplacówce misji znajdującej się Essiengbot, gdzie występowały całkowite braki zasięgu lokalnego operatora komórkowego. Najbliższa stacja bazowa była oddalona 23 km od miejsca instalacji wzmacniacza po namierzeniu  odpowiedniego azymutu stacji bazowej instalacja zaczęła pracować. Projekt  ten miał bardzo duże znaczenie ponieważ użytkownicy będący w głębokim buszu w razie potrzeby byli zmuszeni jechać prawie 40 km po leśnej drodze aby złapać zasięg. Na dzień dzisiejszy zasięg jest w całym 300m2 budynku.  Instalator który znajdował się na miejscu był w stałym kontakcie z technikami MKR-TPE , którzy instruowali krok po kroku jak wykonać instalacje. Wcześniej został przygotowany projekt oraz założenia  konstrukcyjno wykonawcze biorące pod uwagę charakterystykę terenu oraz budynku co bardzo ułatwiło uruchomienie wzmacniacza.

Zadjęcia:

Instalacja w Kamerunie 2 Instalacja w Kamerunie 2 Instalacja w Kamerunie 2 Instalacja w Kamerunie 2